In de toekomst verwarmen we onze huizen niet meer met aardgas. De omslag naar andere warmtebronnen heet de warmtetransitie. De gemeente heeft laten onderzoeken hoe dit het beste kan worden aangepakt. Het staat in de Transitievisie Warmte.

Gemeentes in Nederland hebben een belangrijke rol in die verandering. Iedere gemeente stelt dit jaar een Transitievisie Warmte (TVW) op. In die visie melden gemeentes welke wijken het eerst zullen overschakelen. Het college legt de TVW nu voor aan de gemeenteraad. 

Grote warmtenetten bijna niet mogelijk

Witteveen+Bos deed het onderzoek. Er blijken in de gemeente Lochem weinig mogelijkheden te zijn om grote warmtenetten aan te leggen. Dit komt doordat er veel verschillende soorten woningen zijn en ook een groot buitengebied.

Maatwerk per huis ligt voor de hand

Wethouder Duurzaamheid Henk van Zeijts: “We gaan daarom geen wijken aanwijzen waar op korte termijn de aardgasaansluiting gaat verdwijnen. Maatwerk per huis ligt veel meer voor de hand. Als inwoner kun je aansluiten op een logisch moment, zoals een geplande verbouwing. En dan kiezen voor (extra) isolatie en bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. We gaan mensen daar natuurlijk wel bij helpen”.

Campagne

De komende jaren organiseert de gemeente een communicatiecampagne om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de warmtetransitie. Inwoners kunnen nu voor informatie en hulp al terecht op www.regionaalenergieloket.nl/lochem en bij de energiecoaches van LochemEnergie. En natuurlijk bij onze lokale installatiebedrijven.

Op zijn laatst in 2050 ‘van het gas af’.

Alle gebouwen in Nederland moeten op zijn laatst in 2050 van het aardgas af. In de loop van de tijd zullen de technieken en de prijzen zich ontwikkelen. De voorkeur voor alternatieven kan hierdoor verschuiven. Ook in onze gemeente. We houden dit in de gaten en zorgen voor aanpassing van de gemeentelijke visie, als dat nodig is.

Deel dit artikel