Provincie Gelderland heeft samen met gemeente Lochem en gemeente Deventer 5 verkeerskundige varianten bedacht voor het wegvak Epse-A1. Dit om het verkeer op de Deventerweg (N348) tussen Deventer, de A1 en Epse vlot en veilig door te laten stromen. Dat is nodig omdat de hoeveelheid verkeer op dit wegvak niet goed doorstroomt, waardoor er steeds meer files ontstaan. Dat wordt de komende jaren steeds meer.  De provincie nodigt de omgeving uit om te reageren op deze varianten.

plattegrond van het gebied

De impressies van de 5 varianten staan op www.gelderland.nl/N348EpseA1. Deze richten zich op het kruispunt vanaf de Deventerweg (N348) / Lochemseweg (N339) tot aan de kruising afrit A1 met de Deventerweg. De varianten 1 t/m 4 gaan uit van een verdubbeling van het aantal rijstroken tussen beide kruispunten, verschillen voor wat betreft de maximum snelheid (70 of 80 km/uur) en de ligging (oostzijde of westzijde). Variant 5 gaat uit van de Lochemseweg als parallelweg van de N348, als nieuwe aansluiting en entree voor de kern Epse.

Reageren?

De provincie staat aan het begin van het onderzoek. De varianten staan nog niet vast. Met aanwonenden en de klankbordgroep gaat de provincie in gesprek over deze verkeerkundige varianten. Ook andere belanghebbenden kunnen reageren. Dit kan uiterlijk tot en met 7 april 2023 via het reactieformulier op www.gelderland.nl/N348EpseA1.

Vervolg

Er is nog geen rekening gehouden met de effecten op de omgeving. Dat gebeurt in de volgende stap. Uiteindelijk werkt de provincie toe naar een voorkeursvariant. Dat is één van de onderzochte varianten of een combinatie van één of meerdere varianten.

Deel dit artikel