In het najaar van 2018 besloot de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van acht onbewaakte spoorwegovergangen in onze gemeente. Twee overgangen worden beveiligd: één bij Lochem (Diekink/Aalsvoort) en één bij Almen (Wagenvoortsdijk). Van de andere zes overgangen gaan er vijf dicht en wordt de overgang in de Hulzerdijk bij Almen ondertunneld voor langzaam verkeer en paarden. Vier af te sluiten overgangen zijn openbaar. Eén is privé.

Besluit gemeenteraad

Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten de volgende drie spoorwegovergangen aan de openbaarheid te onttrekken:

  1. Almen, Spoorlijn Zutphen - Hengelo, overgang 5.1 (Hulzerdijk)
  2. Almen, Spoorlijn Zutphen - Hengelo, overgang 7.1 (Wagenvoortsdijk)
  3. Almen, Spoorlijn Zutphen - Winterswijk, overgang Binnenweg

Het betreft de uitwerking van de gemaakte afspraken met de belanghebbenden, ProRail en de Provincie Gelderland inzake het opheffen van alle onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Lochem. De drie genoemde spoorwegovergangen zijn onbewaakt en zullen worden opgeheven. Hiervoor is het onttrekkingsbesluit noodzakelijk.

Over de vierde af te sluiten spoorwegovergang, aan de Teenkweg in Eefde, loopt nog over met de belanghebbenden.

Inzage

Het besluit ligt met ingang van 25 juli 2019 voor de duur van zes weken tot en met 4 september 2019 ter inzage. Het besluit kan gedurende de hiervoor genoemde termijn worden ingezien op www.lochem.nl. U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien (standaard digitaal of op verzoek op papier).

Bezwaar

Iedere belanghebbende

  • die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp onttrekkingsbesluit bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp onttrekkingsbesluit bij de gemeenteraad naar voren te brengen

kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Recht­bank Oost-Nederland, locatie Zutphen, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen.

Deel dit artikel