Per 1 juli zijn de maatregelen voor sporten versoepeld. Binnensporten is weer toegestaan, sporten in wedstrijdverband mag weer en sportkantines en sportscholen/fitnesscentra mogen weer open.

Alle sportaccommodaties mogen per 1 juli weer open

Dit geldt voor alle binnensport- en buitensportaccommodaties. Het blijft daarbij belangrijk dat deelnemers en toeschouwers ouder dan 18 jaar tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houden. Ook moet iedereen de hygiënevoorschriften van het RIVM blijven naleven.

Volg de richtlijnen voor verantwoord sporten

De voorwaarden om verantwoord binnen te sporten staan uitgewerkt in het protocol van NOC*NSF. Aanvullend geeft de Handreiking ‘Verantwoord beheer en gebruik sportaccommodaties’ op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten aanvullende, praktische informatie voor de opening van accommodaties en het dagelijks gebruik. De gemeente kijkt naar de eisen met betrekking tot ventilatie van gemeentelijke accommodaties voor binnensport. Wij nemen contact op met de gemeentelijke accommodaties die hiermee te maken hebben.

Meld het heropenen van uw binnensportaccomodatie of, -activiteit

We adviseren om een plan van aanpak maken voor het openen van uw accommodatie en/of het starten van uw sportactiviteiten. Het is niet nodig om dit plan van aanpak aan de gemeente te sturen. U heeft ook geen toestemming nodig. Wij verzoeken wel om bij de gemeente te melden wanneer uw binnensportaccommodatie of binnensportactiviteit weer start via j.oldeloohuis@lochem.nl.

Voor de opening van sportscholen en fitnessorganisaties gelden specifieke richtlijnen

Deze richtlijnen hebben onder andere met betrekking tot de luchtverversing. Brancheorganisatie NLActief heeft deze richtlijnen beschreven in een protocol Verantwoord Sporten.

Wij verzoeken u bij de gemeente te melden wanneer uw sportschool of fitnesscentrum weer opent via j.oldeloohuis@lochem.nl

Sportkantines mogen ook open per 1 juli

De richtlijnen die hier gelden zijn gelijk aan de horeca. Op de website van Koninklijke Horeca Nederland staat het protocol.

Belangrijk is dat het aantal personen past binnen de beschikbare ruimte en het aantal tafels en stoelen.

De Veiligheidsregio stelt een nieuwe noodverordening vast

Op dit moment is er nog geen nieuwe noodverordening vastgesteld waarin de versoepeling van de maatregelen per 1 juli is verwerkt. Wij verwachten dat dit op hele korte termijn gebeurt. Dit betekent dat het nog mogelijk is dat er bijvoorbeeld aanvullende regels worden gesteld. Als dit het geval is, zal de gemeente hierover informeren. Zodra de nieuwe noodverordening is vastgesteld wordt deze gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio.

Neem contact op bij vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op Jan Olde Loohuis, beleidsadviseur participatie. Hij is bereikbaar via 0(573) 28 92 96 of j.oldeloohuis@lochem.nl

Deel dit artikel