Vanaf dit jaar zijn ondernemers verplicht om elke vier jaar te melden welke energiemaatregelen zij hebben genomen. Check hier of deze verplichting ook voor uw bedrijf geldt.

De informatieplicht geldt onder andere voor fabrieken, kantoren, restaurants en winkels die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Hiermee willen overheid en bedrijfsleven het proces van energiebesparing versnellen. Wilt u weten of u onder de informatieplicht valt? Doe de online check via de Wetchecker Energiebesparing.

Valt uw bedrijf onder de informatieplicht?

Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019laten weten welke maatregelen u heeft genomen. Dit kan bij het eLoket van RVO.nl. Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Op deze lijst vindt u per branche de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Geen informatieplicht?

Dan heeft u een zorgplicht om de energie zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Ook voor u kunnen de maatregelen interessant zijn. Kijk voor meer informatie op:

Deel dit artikel