Zitting van het Centraal Stembureau over beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering.

De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 maakt het volgende bekend. Volgens artikel I 2 van het Kiesbesluit beslist het stembureau tijdens een openbare zitting in de Raadszaal in het gemeentehuis van Lochem op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

De zitting is vanwege de coronamaatregelen live te volgen via lochem.notibuz.nl/live.

Plaats: Lochem

Datum: Woensdag 19 januari 2022

De voorzitter voornoemd,

S.W. van 't Erve

Deel dit artikel