Provincie Gelderland vroeg dit voorjaar aan bewoners langs de N348 tussen Eefde en Gorssel om hun mening. Deze raadpleging ging over de mogelijke inrichting van de provinciale weg N348, inclusief maximum snelheid. En over de eventuele komst van een hoogwaardige fietsverbinding tussen Gorssel en Eefde/Zutphen. Dit gedeelte speelt een sleutelrol in de uitgebreide verkenning van mogelijkheden om fiets- en wegverkeer tussen Deventer en Zutphen te verbeteren.

In een nieuwsbrief laat de provincie weten wat er uit deze raadpleging kwam, welke stappen er tot nu toe zijn gezet en hoe de verkenning nu verder gaat. Aan- en omwonenden tussen Eefde en Epse ontvingen deze nieuwsbrief op de deurmat. Net als bewoners in het buitengebied tussen Eefde en Gorssel. Bent u ook benieuwd? U vindt deze nieuwsbrief op www.gelderland.nl/fn348 onder Documenten.

Samenhangende aanpak van 3 vraagstukken

Sinds maart 2021 werken Provincie Gelderland, gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen samen  met politie en Fietsersbond aan de gecombineerde aanpak van 3 vraagstukken:

  • Onderzoek naar een eventuele hoogwaardige fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen
  • De meest passende maximumsnelheid en weginrichting op het wegvak van de provinciale weg (N348) tussen Gorssel en Eefde
  • Het oplossen van de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten op de N348 tussen Epse en Zutphen. Voor het gedeelte van de N348 tussen de verkeerslichten bij Epse/ N339 en de A1 maken de betrokken overheden afzonderlijke afspraken.

Verder verloop

In de loop van 2022 besluiten de samenwerkende overheden óf en waar de fietsroute F348 komt. En welke ingrepen we doen aan de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen, plus de inrichting van het wegvak Eefde-Gorssel. Per fase van het project krijgen de daarbij betrokken belanghebbenden de mogelijkheid om concrete inbreng te leveren.

Deel dit artikel