In de aanloop naar 75 jaar vrijheid in mei 2020 halen we verhalen op uit onze kernen. Verhalen over de oorlogstijd, over heldendaden of initiatieven die ons niet laten vergeten wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelde binnen onze gemeente. Dit keer belichten we de filmreeks over de oorlog die speciaal voor onze gemeente is gemaakt.

Bart Verdult, Henk-Jan Winkeldermaat en Annemart Janssen van DP Movie uit Lochem maakten in opdracht van de gemeente een prachtige filmreeks met verhalen over de oorlog. De kernen droegen hiervoor de kandidaten aan. Het gaat om persoonlijke verhalen van inwoners die de oorlog en de bevrijding meemaakten. Extra bijzonder is dat zij zijn geïnterviewd door jongeren. Dit levert bijzondere vragen, antwoorden en beelden op. 

Koppeling jong en oud

Henk-Jan Winkeldermaat: “Het was toen natuurlijk een hele andere tijd. Er waren weinig communicatiemiddelen. Vooral op het platteland kregen ze weinig mee van wat er gebeurde in de rest van het land of de wereld. Er was geen televisie, geen telefoon of social media. Het staat ver weg van de wereld waarin de jongeren nu opgroeien. Want tegenwoordig wordt alles vastgelegd.” En juist dat contrast bracht de filmmakers op het idee om jongeren in te zetten voor deze films. De jongeren zijn ongeveer even oud als de geïnterviewden waren in de oorlog. “De koppeling tussen jong en oud in deze filmreeks maakt het zo bijzonder. Hier kan geen geschiedenisles tegenop”, aldus Bart Verdult.

Cadeautjes

Bart vindt het dan ook goed dat de verhalen, nu het nog kan, vastgelegd worden. “Het zijn stuk voor stuk cadeautjes. Daar zijn we iedereen heel dankbaar voor.” Henk-Jan is het met hem eens. “Deze verhalen gaan heel diep. De bangheid, de angst komt naar voren. Al pratende met de jongeren vertellen de ouderen heel veel. Dat maakt deze filmreeks zo ontzettend ontroerend en heftig.”

Bekijk de films thuis

Burgemeester Sebastiaan van 't Erve: "Van de vertoning van de films hadden we een bijzonder moment willen maken. Omdat samen komen nu niet mogelijk is, kunt u deze prachtige portretten uit onze kernen thuis via de website bekijken. Komende maand zal er iedere keer een nieuw verhaal op de website te vinden zijn. Veel dank aan de geïnterviewden, de interviewers en de filmmakers!” Bekijk de films op www.lochem.nl/75jaarvrijheid. Op de foto Frederik Smit* (en zijn vrouw). Hij vertelde zijn verhaal aan jongere Imme Oudenampsen.

*Frederik Smit, in herinnering
Overleden op 19 maart 2020

Deel dit artikel