Op 14 april vergadert de Adviesraad Sociaal Domein digitaal via Teams. U kunt zich aanmelden om deze openbare vergadering te volgen.

In de gemeente Lochem kan iedereen meepraten over het sociaal maatschappelijk beleid van de gemeente. Daarvoor kent Lochem een zogeheten Adviesraad Sociaal Beleid. Heeft u onderwerpen of vragen voor de adviesraad, laat het ons weten! Op onze website vindt u de notulen en adviezen.

Wie is de adviesraad?

De leden van de adviesraad geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over het beleidsterrein Sociaal Domein. Hieronder vallen de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatiewet, jeugdzorg, passend onderwijs, werk en inkomen, armoedebeleid en andere vormen van ondersteuning. De adviesraad heeft zijn voelsprieten in de samenleving. Zij vraagt inwoners(groepen) en (in)formele zorg- en welzijnsorganisaties om advies uit de praktijk. Deze informatie helpt de Adviesraad om de gemeente te adviseren bij de in- en uitvoering van de diverse wetten en regelingen in het sociaal domein. De adviesraad is daardoor een belangrijke schakel tussen de inwoners en hun gemeente.

Aanmelden en informatie

Voor aanmelden of meer informatie zie www.adviesraadlochem.nl. Of neem contact op met onze secretaris, Majella Schreurs, (0573) 28 93 49.

Deel dit artikel