Provincie Gelderland hield op 7 september samen met aannemer BAM Infra een inloopbijeenkomst over de N346 Schakel Achterhoek - A1. Binnen onze gemeente ook wel de rondweg Lochem genoemd. De belangstelling was groot. Omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden namen een kijkje bij de ontwerpen van de weg en de nieuwe brug.

foto van geinteresserde mensen die naar de plattegronden kijken

Bam Infra heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwe provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1. Vanaf het kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd tot aan het kruispunt Goorseweg / Nettelhorsterweg. Dit is inclusief de nieuwe brug over het Twentekanaal en de nieuwe fiets-voetgangersbrug naar het nieuwe stationsgebied.

Snelle regionale verbinding naar Achterhoek

Met de nieuwe N346 ontstaat een logische en snelle regionale verbinding naar de Achterhoek. Door aanleg van de parallelwegen, zoals de Kwinkweerd en de Goorseweg, scheidt de provincie regionaal verkeer van het lokale verkeer en bestemmingsverkeer. Dit zorgt voor een betere doorstroming en veiligheid.

Planning

Vanaf maart 2023 gaat de eerste schop de grond in voor de N346 Schakel Achterhoek – A1. Provincie en de aannemer proberen de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Medio 2025 is de nieuwe provinciale weg klaar. Voor meer informatie kijkt u op N346 - Schakel Achterhoek A1 (gelderland.nl).

Deel dit artikel