Er moet minder hard gereden worden door het centrum van Laren. Daarom zijn we begonnen met het verbeteren van de 30km-zone in Laren. Een deel van het werk is inmiddels klaar. Vanaf 25 mei starten we met de kruising Deventerweg – Verwoldseweg - Zutphenseweg. Vanaf dan geldt er een andere omleidingsroute. Deze omleidingsroute loopt via de Deventerweg – Holterweg en N332. Ook verkeer uit de richting Almen wordt omgeleid.  

Wat gaat er gebeuren?

Samen met Wakker Laorne maakten we plannen om de verkeersveiligheid in Laren te verbeteren. Om dat te bereiken willen we dat verkeer met een lagere snelheid door Laren rijdt. We verbeteren daarom de kruisingen van de Rengensweg, Dorpsstraat en Deventerweg in de bebouwde kom. Op de Rengersweg komt een chicane bij het begin van de bebouwde kom. Ook komen er zebrapaden om de doorgaande route door Laren goed en veilig te kunnen oversteken.

Wanneer wordt er gewerkt?

Het werk is verdeeld in 2 fasen en wordt steeds per kruising uitgevoerd. Op die manier houden we Laren bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ook kan dan het openbaar vervoer blijven rijden.

Fase 1

Van 25 mei tot en met 12 juni werken we aan het plateau Verwoldseweg – Zutphenseweg - Dorpsstraat. De plateaus Holterweg – Deventerweg en Huenderstraat – Dorpsstraat zijn inmiddels klaar. Ook voerden we gelijktijdig onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating uit.

Fase 2

In fase 2 passen we de plateaus Braninkkamp en Postelstraat-Veldhoenkamp aan. Daarnaast maken we de chicane in de Rengersweg. De planning voor fase 2 is nog niet definitief. Informatie over deze werkzaamheden volgt later.

Volg de omleidingsroute en houd rekening met elkaar

Enige overlast kunnen we helaas niet voorkomen. We vragen u om de aangegeven omleiding te volgen en op de omleidingsroute met gepaste snelheid te rijden. Zo houden we ook tijdens de werkzaamheden rekening met elkaar en met de aanwonenden.

Deel dit artikel