Bewoners van onze gemeente kunnen hun mening geven over de ontwikkeling van zonneparken tot nu toe. Dit is onderdeel van een onderzoek van de gemeente. Wethouder Henk van Zeijts (duurzaamheid) beantwoordt een aantal vragen over zonneparken.

Wethouder Henk van Zeijts: “Het klimaat verandert in een verontrustend tempo. Daarom moeten we af van het gebruik van olie, kolen en gas.”

Hoeveel zonneparken komen er in onze gemeente?

“Het klimaat verandert in een verontrustend tempo. Daarom moeten we af van het gebruik van olie, kolen en gas. We besparen energie. En we stappen over op duurzame energie, vooral uit zon en wind. Dat gaat ons landschap veranderen en dat kan ingrijpend zijn. Natuurlijk moeten we ook de daken volleggen met zonnepanelen. Om genoeg energie op te wekken zijn echter ook zonneparken nodig. Voor het jaar 2030 gaat het vooralsnog om 250 hectare zonnepark (325 voetbalvelden), naast 4 windmolens en natuurlijk forse besparingen op energie. Het is niet de vraag óf er zonneparken moeten komen, maar hóe ze er komen: op welke plekken en hoe ze in het landschap worden ingepast. Hoeveel zonneparken dat zullen zijn, valt nu niet te zeggen.”

Wie bepaalt of ergens een zonnepark komt?

“In Nederland mag iedereen een plan indienen. Of dat nu is voor een kinderboerderij, een aanbouw aan huis of een zonnepark. Maar niet alles kan, of is wenselijk op elke plek. Het beleidskader zon van de gemeente geeft aan waar wel en waar geen park mag komen en onder welke voorwaarden. De gemeenteraad stelt dit beleid vast. Een plan voor een zonnepark komt vaak van een grondeigenaar of een ontwikkelaar. De gemeente is meestal de partij die een vergunning afgeeft voor een zonnepark. Daarbij moeten we rekening houden met het beleid van de provincie en van het Rijk. Als gemeente zien we erop toe, dat alle stappen van plan tot park zorgvuldig gebeuren: Voor ons landschap, de natuur, voor de bewoners die ermee te maken krijgen en voor de toekomstige generaties.”

Heb ik als bewoner ook invloed op de ontwikkeling van zonneparken?

“Het is de taak van de indiener van een plan voor een zonnepark, om aanwonenden te informeren en te betrekken. Vaak krijgen directe omwonenden een brief en kunnen zij in gesprek met de initiatiefnemer. Als het goed is luistert deze naar de adviezen van omwonenden en wordt het plan aangepast waar dat kan.”

Hoe kan ik meepraten over toekomstige zonneparken?

“U kunt uw mening geven over het beleidskader zon van de gemeente. We geven iedereen de kans in eigen woorden aan ons te vertellen wat er goed gaat en wat beter kan. Het onafhankelijke bureau KWINK voert het onderzoek samen met bureau 7tien uit. De onderzoekers hebben diepgravende gesprekken met directe betrokken en pluizen alle documenten van de gemeente na. De uitkomsten van het onderzoek, nemen wij mee in ons beleid over zonneparken. Daarnaast maken we met de Cleantech Regio de Regionale Energie Strategie. Dit doen we samen met maatschappelijke partijen en bewoners.”

Geef uw mening over zonneparken
Geef in uw eigen woorden antwoord op deze vraag: “Wat vindt u goed gaan en wat kan volgens u beter met betrekking tot de aanleg van zonneparken in de gemeente Lochem?” Stuur uw antwoord voor 21 juli naar zonneenergie@kwinkgroep.nl. Reageren per post kan via: KWINK Groep, Nassaulaan 1, 2514 JS Den Haag, onder vermelding van zonne-energie Lochem. Alle reacties blijven vertrouwelijk. Het bestaande beleid vindt u via: www.lochem.nl > afval, energie, natuur en milieu > energie > zonne-energie.

Werk aan Regionale Energie Strategie hervat

Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de Concept Regionale Energie Strategie (RES): In de Concept RES staat waar, waarom en hoe we in onze regio energie kunnen opwekken met windmolens en zonneparken. In maart 2020 kwam de Concept RES beschikbaar. De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het echter niet mogelijk om het gesprek op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. Daarom is besloten het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus gaat de regio weer verder met het werk aan de RES. Via www.cleantechregio/res/ komt u op het digitaal RES-platform. Hier vindt u de Concept RES. Ook staan hier binnenkort de data en mogelijkheden om mee te praten over de Concept RES in uw gemeente. Op 1 juli 2021 biedt de Cleantech Regio de definitieve RES aan, aan het Rijk.

 

Deel dit artikel