Met ingang van 1 december is de nieuwe Coronawet van kracht geworden. Deze Coronawet vervangt de eerdere noodverordening. In plaats van de noodverordening worden nu ‘ministeriële regelingen’ afgekondigd.

Op dit moment zijn er twee ministeriële regelingen. De ene bevat de regels die we eigenlijk al kenden vanuit de laatste noodverordening en dus ook op dit moment van kracht zijn. De andere regeling gaat over de mondkapjesplicht, die ook op 1 december is ingegaan.

Basisregels onveranderd

De basisregels zijn hetzelfde gebleven. Van 1,5 meter afstand houden tot handen wassen en in de elleboog niesen. Net als de regels voor thuisblijven bij klachten, het laten testen op corona en de regels voor thuisquarantaine.

Aanvullende maatregelen

De aanvullende maatregelen zijn feitelijk de maatregelen die eerder al in de noodverordening stonden. Zo blijft de horeca nog gesloten, maar zijn er wel mogelijkheden voor afhalen etc. Ook is er een verbod op het bij zich hebben van alcohol en softdrugs op straat na 20.00 uur.

Dorpshuizen / culturele centra

In de aanvullende maatregelen staan ook de regels voor dorps- en buurthuizen en culturele centra. Op de website van de Rijksoverheid leest u daar onder het kopje ‘Regels voor groepen en aantallen’ meer over (klik op de link om naar die pagina te gaan). Daar mogen per binnenruimte 30 personen aanwezig zijn op 1,5 meter. Voor meer informatie verwijzen we naar deze website, het onderwerp ‘Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn: maximaal 30 personen’.

Sport

Ook de maatregelen voor de sport staan in de aanvullende maatregelen. Hier is een apart kopje opgenomen over sport. Zowel binnen als buiten mogen maximaal 4 volwassenen samen sporten op 1,5 meter en buiten mogen groepjes van 4 naast elkaar sporten. In alle gevallen met duidelijke afbakening van de groepjes en 1,5 meter onderlinge afstand.

Mondkapjesplicht

Op de website van de Rijksoverheid staat een duidelijke uitleg over de mondkapjesplicht voor personen van 13 jaar en ouder. Die geldt voor alle openbare ruimtes, zoals dorpshuizen, sporthallen, stations, winkels etc. Als iemand een vaste zitplaats heeft mag het mondkapje af (dorpshuis, cultureel centrum, theater etc.). Let op, in het openbaar vervoer moet altijd het mondkapje op.

Aankomende ministeriële regelingen

Op 8 december houdt het kabinet opnieuw een persconferentie. Dan zal blijken hoe we er voor staan en welke maatregelen vanaf dat moment van kracht zijn. Op dit moment is dus nog niet bekend of de huidige ministeriële regeling wordt voortgezet of dat er een nieuwe komt. Na 8 december zullen wij u daarover informeren. Voor alle informatie over corona verwijzen wij naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Deel dit artikel