Daarover ging het op woensdag 22 januari tijdens een bijeenkomst bij Intratuin Lochem voor gemeentes, waterschappen, Intratuin en een landelijke vertegenwoordiging van tuincentra en leveranciers van producten.

Lokale overheden moeten flink aan de slag met de klimaatadaptatie. Nu lopen bijvoorbeeld de verplichte klimaatstresstesten bij de gemeentes. Hieruit volgen straks uitvoeringsprogramma’s bij de gemeentes en waterschappen om overlastpunten en nadelige ontwikkelingen in de leefomgeving op te vangen of te voorkomen. Gemeenten moeten aan de slag met maatregelen en aanpassingen maar ook inwoners.

De innovatietuin laat aan klanten van Intratuin zien hoe eenvoudig het kan zijn om aanpassingen te doen aan tuin, terras en huis om de gevolgen van het veranderende klimaat tegen te gaan. Vervangen van dichte bestrating in de tuin door waterdoorlatende bestrating, afkoppelen van regenpijpen en vergroenen van platte daken zijn voorbeelden van maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen.

Deel dit artikel