In verband met coronavirus volgt Tribuut het beleid van de rijksoverheid.

Dat houdt in dat ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor de komende 3 maanden. Net zoals de belastingdienst zullen wij ook de rente verlagen van 4% naar 0,01 % met ingang van 23 maart 2020. 

Tribuut is de instantie die voor de gemeente Lochem alle gemeentebelastingen heft en int. Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met Tribuut als u (acute) betalingsproblemen heeft of verwacht. Wilt u informatie of advies, bel dan met Tribuut op 055 580 2222 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl. 

Hoe vraagt u uitstel aan? 

Bent u ondernemer en heeft u of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentebelastingen op tijd te betalen, stuur dan een e-mail naar info@tribuut.nl

Geef in deze e-mail aan wie u bent en voor welke aanslag(en) u het uitstel vraagt. Vergeet ook niet uw telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens te vermelden. Tribuut kan dan zo nodig rechtstreeks contact met u opnemen. Wilt u in het onderwerp ‘corona-uitstel’ zetten? Dan kunnen wij uw verzoek met voorrang oppakken. 

Procedure 

Zodra uw verzoek om uitstel binnen is, zet Tribuut de invordering stil voor 3 maanden. Na die tijd, gaan wij, samen met u, kijken welke (maatwerk)oplossing voor u/uw bedrijf noodzakelijk is. De behandeling van verzoeken om uitstel vindt handmatig plaats. Behandeltijden kunnen oplopen als er veel verzoeken binnenkomen. 

Deel dit artikel