Het is mogelijk voor ondernemers en zzp'ers om het betalen van de waterschapsbelasting uit te stellen vanwege de coronamaatregelen.

De coronamaatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. Het belastingkantoor dat de belasting int voor Waterschap Rijn en IJssel, GBLT, biedt daarom ondersteuning op het gebied van het betalen van de waterschapsbelastingen:

  • Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020;
  • Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen;
  • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting worden pas in september 2020 verstuurd.

Uitstel van betalen aanvragen

Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen. Dit kan via de website van GBLT.

Meer informatie

www.wrij.nl/thema/actueel/informatie-corona/info-bedrijven/ondernemers-zzp-ers

Deel dit artikel