Verschillende maatschappelijke organisaties lijden door de corona maatregelen financiële schade. Het Rijk, de Provincie en de gemeente steunen deze organisaties. In de zomer van 2020 was een eerste ronde in Lochem. Deze was alleen voor dorpshuizen, sportzalen en zwembaden. Nu komt er vanuit de gemeente Lochem een tweede ondersteuningsronde voor het jaar 2020.

De gemeente gebruikt een indeling in drie groepen:

  • Organisaties die financiële steun krijgen via specifieke regelingen van het Rijk en/of de Provincie.
  • Organisaties die alleen werken met vrijwilligers. En die niet in aanmerking komen voor ondersteuning via specifieke regelingen van het Rijk en/of de Provincie.
  • Organisaties die één of meer betaalde krachten in dienst hebben en/of een eigen gebouw hebben.

De gemeente bepaalt aan de hand van de binnen gekomen aanvragen in welke groep een organisatie thuishoort en voor welke regeling de organisatie in aanmerking komt.

Samengevat

  • Bent u een niet commerciële organisatie op het gebied van kunst, cultuur, sport, recreatie en toerisme?
  • Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
  • Heeft u financiële schade door de beperkingen van de coronatijd?
  • Ga dan naar onze site en doe een aanvraag voor financiële steun.
Deel dit artikel