Deze week ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen. Denkt u dat het biljet niet juist is, bijvoorbeeld omdat de WOZ-waarde volgens u niet klopt? Dan zien wij graag dat u contact opneemt met Tribuut. Dit gaat snel, gemakkelijk en is geheel kosteloos.

Als u dat wenst, maken de medewerkers van Tribuut voor u een belafspraak met een van hun taxateurs. De taxateur kijkt samen met u naar de WOZ-waarde. Als blijkt dat het niet juist is, dan wordt dat kosteloos, snel en eenvoudig aangepast. Het indienen van een bezwaar is hierdoor niet meer nodig. Let erop dat u tot vijf weken ná dagtekening van uw aanslagbiljet een belafspraak kunt maken. De datum van de dagtekening vindt u aan de rechterzijde van aanslagbiljet.

Attentie

Tribuut attendeert u erop dat er diverse bureaus e-mailen en adverteren dat zij ‘gratis’ bezwaar namens u kunnen maken op basis van ‘no cure no pay’. Dat klinkt mooi, maar in werkelijkheid is dat niet gratis. Tribuut betaalt het bureau een kostenvergoeding en deze wordt uiteindelijk opgebracht door alle inwoners van de gemeente via de gemeentelijke belastingen. Indirect betaalt u dus wel degelijk mee en is er geen sprake van ‘kosteloos’ bezwaar indienen.

Bereikbaarheid Tribuut

Meer informatie over betalen en bezwaar maken vindt u op www.tribuut.nl. Telefonisch is Tribuut bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur via (055) 580 22 22.

Kwijtschelding voor gemeentebelasting

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Of kunt u met uw inkomen moeilijk rondkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden. Meer informatie hierover vindt u op www.tribuut.nl onder ‘Kwijtschelding’. Twijfelt u of u in aanmerking komt en wilt u uw situatie bespreken? Neem dan gerust contact op met Tribuut.

 

Deel dit artikel