De zomervakantie staat voor de deur, een heerlijk vooruitzicht. Na de zomer start het nieuwe schooljaar. Dit is niet voor iedereen makkelijk, want schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, boeken, ouderbijdrage, schoolreisje… Maar ook het lidmaatschap van een sportclub of andere vereniging. Voor gezinnen met een laag inkomen biedt de gemeente Lochem diverse mogelijkheden om een bijdrage te krijgen in deze kosten.

Voor ouders met een laag inkomen zijn er mogelijkheden om een vergoeding te krijgen voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet.

Computerregeling

Voor ouders met een laag inkomen, zijn er vaak weinig mogelijkheden om een computer aan te schaffen. Om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen, kunt in aanmerking komen voor een vergoeding voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet, met randapparatuur (zoals bijvoorbeeld een printer).

Bijdrage indirecte schoolkosten

Als uw kind naar school gaat, komen daar vaak extra kosten bij kijken. Daarvoor kunt u een bijdrage krijgen, bijvoorbeeld voor schoolspullen, een boekentas, gymkleding of een regenpak. Maar ook voor de ouderbijdrage of een schoolreisje.

Ondersteuning stichting Leergeld

Als er in uw gezin weinig geld is, lukt het vaak niet om lidmaatschapsgeld van een club of vereniging te betalen. Het is wel fijn als je als kind lid bent van een sportclub of vereniging. Voor het contact met leeftijdgenootjes, om te leren om te winnen en verliezen en om een team te zijn. Ook zijn de kosten die de school met zich meebrengt voor bijvoorbeeld kamp of excursie vaak een probleem. Daar wil Leergeld Lochem wat aan doen door hiervoor een bijdrage te geven.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken hoort bij de middelbare school. Maar er zijn situaties waardoor het leerlingen niet lukt om grip te krijgen op hun huiswerk. Bijvoorbeeld omdat er geen rustige omgeving is waar zij hun huiswerk kunnen maken of omdat ze thuis niet de goede begeleiding krijgen. Huiswerkbegeleiding is dan een uitkomst. Maar voor gezinnen met een laag inkomen is dit vaak te duur.

De gemeenteraad heeft een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor huiswerkbegeleiding.
Door huiswerkbegeleiding te bieden, geven we deze kinderen de kans om hun opleidingsniveau te verbeteren. En daarmee krijgen zij dezelfde kansen als kinderen die niet opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Meer weten?

Bel of maak een afspraak met ’t Baken! Bel ons via (0573) 28 92 90 of stuur een e-mail naar info@bakenlochem.nl. Of kijk op www.checkwaarjerechtophebt.nl om te zien voor welke regelingen u mogelijk in aanmerking komt.

Deel dit artikel