Team Opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem is er voor iedereen in de gemeente Lochem. Het team biedt tijdelijke en onafhankelijke ondersteuning aan bewoners bij initiatieven die hun leefomgeving (nog) mooier maken. Maar wie zijn zij? En wat kunnen zij voor u betekenen?

Seher Boya, Gerdie Kreunen en Janine Dijkman vormen samen Team Opbouwwerk. De opbouwwerkers ondersteunen op verzoek initiatieven die daaraan bijdragen en denken met u mee. De opbouwwerkers hebben veel contacten met bewoners(groepen) en organisaties die in de gemeente actief zijn. Zij brengen de juiste mensen bij elkaar en helpen met de praktische zaken. Zij werken vanuit het belang van de bewoners, maar zijn geen hulpverleners. Wel kunnen zij door de juiste contacten snel doorverwijzen of actief aan de slag met signalen.

Burgerparticipatie

De overheid heeft het steeds weer over burgerparticipatie en stimuleert eigen initiatief. Inwoners nemen ook steeds meer het initiatief om hun leefomgeving te veranderen en verbeteren. Vaak lukt dat en soms loopt u tegen vragen aan. Hoe doe u dat, waar begint u en wat heeft u daarbij nodig? Het Team Opbouwwerk kan daar juist bij helpen, dat ene steuntje in de rug geven om samen met de buurt een activiteit van de grond te krijgen waar iedereen blij van wordt.

Samen organiseren

Een burendag organiseren en samen iets opknappen, het zwerfafval aanpakken of een speelplek. Er zijn veel verschillende manieren waarop u de buurt samen kunt verfijnen. Niks is te gek voor Team Opbouwwerk! Gerdie, Seher en Janine zijn vijf dagen in de week bereikbaar en zo nodig ook buiten kantooruren en in de weekenden.

Wilt u meer weten en naar aanleiding van dit artikel contact opnemen met Team Opbouwwerk? Dat kan! Zij zijn bereikbaar per mail: s.boya@welzijnlochem.nl, g.kreunen@welzijnlochem.nl of j.dijkman@welzijnlochem.nl en telefonisch via het algemene nummer van Stichting Welzijn Lochem: (0573) 29 70 00.

Deel dit artikel