Sinds april dit jaar is de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) open voor alle particulier verhuurde woningen. Het gaat dus niet om huurwoningen van de woningcorporatie. Per woning is maximaal € 6000,- beschikbaar. Door onderhoud te combineren met verduurzaming, kunt u voor beide subsidie aanvragen.

De hoge prijzen van energie worden door veel bewoners gevoeld. Besparing op energieverbruik is ook belangrijk om minder gas te gebruiken. In het verleden was een investering in het verduurzamen van een woning niet aantrekkelijk voor particuliere verhuurders. De besparingen zijn in het voordeel van de huurder, terwijl de investering door de verhuurder wordt gedaan. De Rijksoverheid wil het voor verhuurders voordeliger maken en heeft daarom de SVOH uitgebreid. Sinds 1 april is deze subsidieregeling opengesteld voor alle particuliere huurwoningen. U kunt ook met een huurder vooraf afspraken maken over een redelijke huurverhoging bij verduurzaming. Onderhoud en verduurzaming van een woning draagt ook bij aan de waarde van een woning. De subsidie, de waardestijging en een eventuele huurverhoging maken verduurzaming van een huurwoning aantrekkelijk voor verhuurders.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor woningen als:

  • De bestaande woning bestemd is voor verhuur en staat geregistreerd in de BAG
  • De woning al verhuurd wordt vóórdat u start met de uitvoering
  • De maatregelen worden uitgevoerd door een bouw- of bouwinstallatiebedrijf
  • U geen andere subsidie voor dezelfde activiteiten heeft aangevraagd

U krijgt subsidie voor:

  • Energiebesparende maatregelen
  • Onderhoudsmaatregelen (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert)
  • nergieadvies (alleen als u ook een maatregel uitvoert) De volledige voorwaarden vindt u hier terug.

Aanvragen

U voert eerst de werkzaamheden uit. Daarna vraagt u deze subsidie aan. SVOH vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U leest op de website van het RVO meer over het aanvraagproces.

Deel dit artikel