Versterken van de biodiversiteit en behoud van ons mooie Achterhoekse landschap zijn thema’s die doorlopend uw en onze aandacht vragen. De gemeente heeft daarom verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor initiatieven die bijdragen aan meer biodiversiteit of aanleg van landschapselementen.

Biodiversiteit

Van het plaatsen van nestkasten samen met de buurt en het bloemrijk inrichten en onderhouden van een strook tot het organiseren van een lezing over biodiversiteit. We merken dat veel inwoners animo hebben om met biodiversiteit in de eigen leefomgeving aan de gang te gaan. De gemeente ondersteunt deze initiatieven graag vanuit het gemeentelijk biodiversiteitsplan. Indienen van initiatieven kan dus het hele jaar nog!

Landschap

Al een aantal jaren ondersteunt de gemeente ook de aanleg van landschapselementen in het buitengebied. Deze elementen dragen bij aan de verfraaiing van het landschap en aan de vergroting van de biodiversiteit. Via de subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit zijn in het afgelopen anderhalf jaar 1085 m knipheggen, 1807 m struweelhagen, 253 hoogstamfruitbomen, 35 solitaire bomen en ruim 1 ha houtsingel aangeplant, 3 kikkerpoelen gegraven en 2 hersteld. Ook van deze regeling kunt u gewoon nog gebruikmaken!

Een initiatief aanmelden of vragen stellen

Voor het aanmelden van een initiatief voor meer biodiversiteit gaat u naar de informatiepagina subsidie Biodiversiteit. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden die gelden voor initiatieven.

Wilt u een bijdrage leveren aan het landschap en de biodiversiteit in de gemeente? Kijk dan op www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/natuur/landschap

Heeft u vragen, neem dan contact op met Winant Halfwerk of Francien van Gils, (0573) 289 222.

Deel dit artikel