Stookt u wel eens hout, bijvoorbeeld in een open haard, kachel, vuurkorf of barbecue? Of heeft u soms last van het stoken van hout? Lees dan onze reeks over houtrook. Deze week aandacht voor wat de gemeente kan doen als u overlast door houtrook ervaart.

Klachten over houtrook door stookgedrag van anderen kunt u melden bij de gemeente. Wij kijken dan samen met u naar de oorzaak, of uw buur de stooktips volgt en voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Hierin staat dat het verboden is om hinderlijke rook, roet, walm of stank te verspreiden. Vaak is dit moeilijk vast te stellen. Want ook het weer kan een rol spelen. Bovendien is er geen landelijke manier om deze schadelijkheid of hinder vast te leggen. Dat maakt het voor de gemeente niet eenvoudig om te handhaven of op te treden tegen overlast door houtrook.

Geven en nemen

Als gemeente kunnen wij helaas niet alle hinder en overlast wegnemen. We leven nu eenmaal in een dichtbevolkt land en ervaren soms overlast, ook als andere zich wel aan de regels houden. Geven en nemen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bij overlast bereikt u vaak het meest in goed overleg, bijvoorbeeld met uw buren. Stookt u zelf hout, houd dan rekening met de algemene tips voor het stoken van hout. Dan helpt u om eventuele overlast voor anderen zoveel mogelijk te beperken.

Algemene tips voor het stoken van hout

  • Stook nooit ge├»mpregneerd of geverfd hout of hout dat op een andere manier is behandeld. Daarbij komen erg schadelijke stoffen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden.
  • Gebruik altijd schoon, onbewerkt hout dat goed droog is. Vochtig hout verbrandt niet helemaal,  waardoor veel schadelijke stoffen vrijkomen.
  • Verbrand het hout op hoge temperatuur en stapel het losjes, zodat er veel zuurstof bij kan. Zo kan het hout helemaal verbranden.
  • Brandbare blokken van geperst hout (houtkrullen en houtvezels) zonder toevoegingen en goed gedroogd haardhout zijn het minst schadelijk. Houtvochtmeters zijn tegenwoordig voor een klein bedrag in bouwmarkten te koop.
  • Denk er ook aan dat u niet stookt bij mistig weer en bij windsnelheden lager dan windkracht 2.
  • Als u binnen stookt, zorg dan ook voor voldoende ventilatie en toevoer van verbrandingslucht en kies een stooktoestel op maat.
Deel dit artikel