De Stedendriehoek wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking in de regio makkelijker maken. Een regiocoach en lokale buurtsportcoaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de zes gemeenten van de Stedendriehoek.

Alle zes gemeenten van de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) zetten een eigen lokale coach aangepast sporten en bewegen in. Deze coaches gaan bekijken welke behoeften mensen met een beperking hebben op het gebied van sporten en bewegen. Zo willen zij helpen om mensen van goede informatie te voorzien. Ook zorgen zij dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en verbinden zij initiatieven op regionaal niveau .Verder is gekozen om op regionaal niveau een coach aangepast sporten in te zetten.

 

Deel dit artikel