Vrijdag 15 november 2019 start Rijkswaterstaat met de wegwerkzaamheden op het traject Bathmen-Markelo op de A1 Apeldoorn-Azelo. Vanaf 18 november 2019 rijdt het verkeer op dit weggedeelte in de richting van Deventer via twee versmalde rijstroken. Dit betekent dat het verkeer zich moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Op de versmalde rijstroken geldt een maximum snelheid van 90 km/u.

A1 Bathmen-Markelo

Vrijdagavond 15 november start de aannemer met wegwerkzaamheden op het traject Bathmen-Markelo. Een nieuw traject waarop wegwerkzaamheden gaan beginnen. Vanaf maandag 18 november rijdt het verkeer op dit traject in de richting van Deventer via twee versmalde rijstroken. Medio januari 2020 geldt dit voor het verkeer in beide richtingen.

Nachtelijke afsluiting aansluitingen

In de week van 11 tot en met 16 november worden er onder andere portalen verwijderd en geplaatst, geleiderails aangepast en barriers verwijderd en geplaatst. Hiervoor zijn verschillende aansluitingen ’s nachts afgesloten tussen 22.00 en 8.00 uur. Het betreft de aansluitingen Deventer, Bathmen, Deventer-Oost, en Lochem. Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

Advies aan weggebruikers

  • Pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand
  • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
  • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met:

  • meer oponthoud in de spits
  • een inhaalverbod voor vrachtverkeer
  • zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten
  • bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.

U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Deel dit artikel