Update: wat gebeurt er de komende weken voor rondweg Lochem? In de berm langs de Kwinkweerd in Lochem werkt aannemer BAM al een tijdje aan de voorbereidingen van de provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem). Vanaf 8 mei 2023 starten de werkzaamheden om de weginrichting van deze weg aan te passen. Ook is aan het eind van die week de tijdelijke verbindingsweg tussen de Kwinkweerd en de Lochemse brug open voor verkeer. Verkeer vanaf de Ampsenseweg moet dan voorrang gaan verlenen. De aannemer voert de werkzaamheden in opdracht van de provincie uit. De Kwinkweerd en de bedrijven aan deze weg blijven gewoon bereikbaar. Verkeer moet rekening houden met verkeershinder en mogelijk een wat langere reistijd.

Tijdelijke verbindingsweg

Tussen de Kwinkweerd en de bestaande Lochemse brug maakt BAM een tijdelijke verbindingsweg. Hierdoor bouwen ze veilig aan het viaduct waarmee fiets- en voetgangers straks de provinciale weg kunnen oversteken om het station te bereiken. Uiterlijk 13 mei 2023 is de verbindingsweg open voor verkeer. Met deze verbindingsweg wijzigt de voorrangssituatie voor al het verkeer, dus ook voor fietsers. Verkeer komende vanaf de Lochemse brug rijdt dan direct de Kwinkweerd op. Verkeer komend uit Ampsen moet bij deze afslag voorrang gaan verlenen aan het doorgaand verkeer. Verkeer mag deze verbindingsweg gebruiken totdat de nieuwe brug over het Twentekanaal open is voor verkeer.

Werkzaamheden Kwinkweerd tot aan kruispunt Rengersweg

In verschillende fasen legt BAM de nieuwe provinciale weg (Kwinkweerd) en de nieuwe parallelweg Kwinkweerd aan. Van 8 mei tot 21 juli 2023 werkt de aannemer aan het deel tussen het kruispunt met de Rengersweg en de Twentse Kabel Fabriek. Het gaat om de aanleg van de nieuwe provinciale weg en de parallelweg,  een nieuw kruispunt bij ForFarmers en nieuwe trottoirs. Op een later moment wordt dit gebied ingericht met bomen en beplanting. 

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden blijft de Kwinkweerd open voor alle verkeer. Ook voor fietsers. De bedrijven aan de Kwinkweerd en het station blijven ook bereikbaar. Wel moet rekening worden gehouden met tijdelijke rijbaanversmallingen en wegverleggingen. Ook kan op sommige plekken de maximale snelheid verlaagd worden naar 30 km/uur. Wij vragen u om rekening te houden met een toename van de reistijd.

Op de hoogte blijven?

Met de BouwApp van de aannemer kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis en eenvoudig te downloaden in de Appstore of GooglePlay onder ‘Bouwapp’. Deze app herkent u aan het symbool van een gele bouwhelm.Selecteer daar vervolgens ‘N346 Schakel Achterhoek – A1’.

Spoorwegovergang op Stationsweg dicht van 15 t/m 26 mei

Vanaf 15 mei tot en met 26 mei 2023 is de spoorwegovergang bij het station (Stationsweg) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De nutsbedrijven voeren daar werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rengersweg. Voor voetgangers en fietsers blijft de spoorwegovergang bereikbaar. De treinen rijden wel gewoon.
Deel dit artikel