De gemeente bekijkt de komende maanden hoe het verlenen van de vergunningen voor zonneparken tot nu toe is verlopen. Tijdens de evaluatie neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen voor zonneparken in behandeling.

In 2018 heeft de gemeenteraad afgesproken onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. Een van de afspraken was, dat er een evaluatie zou plaatsvinden als er voor 100 hectare zonnepark een vergunning is verleend. Dat aantal komt nu in zicht.

Inmiddels is het zonnepark op de voormalige vuilstort Armhoede in gebruik genomen. Vier zonneparken kregen een vergunning om te starten met de aanleg. Twee aanvragen voor zonneparken (Bekenschot in Barchem en Ampsen in Lochem) zijn in behandeling. Deze twee aanvragen behandelt de gemeente volgens de bestaande procedures. De gemeenteraad ontvangt hierover een voorstel. De behandeling voor zonnepark Bekenschot is gepland op 15 juni.

Stand van zaken zonneparken gemeente Lochem, mei 2020
1. ArmhoedeAangelegd15 haTP Solar
2. Goorseweg Vergund, SDE toegekend15,3 haKronos
3. RengerswegVergund, SDE toegekend8,9 haKronos
4. BerkelweideVergund, SDE toegekend9,5 haTP Solar
5. AfleidingskanaalVergund, SDE  toegekend12,3 haIX Zon
6. BekenschotAanvraag ingediend16 haTP Solar
7. AmpsenAanvraag ingediend10 haKronos
TOTAAL 87 ha 

Hoe ziet de evaluatie er uit?

De evaluatie begint in juni en is klaar in oktober. Onderzoekers van een extern bureau bekijken hoe het verlenen van de vergunningen tot nu toe is verlopen. Ze duiken in de documenten van de gemeente en voeren gesprekken met betrokkenen en aanwonenden. De onderzoekers gaan na hoe de voorwaarden die zijn afgesproken, in de praktijk zijn ingevuld. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat initiatiefnemers van zonneparken bewoners op tijd informeren en betrekken bij de plannen. De parken moeten zo goed mogelijk ingepast worden in het landschap. Ook wordt bekeken wat de afspraken zijn over het weghalen van het zonnepark aan het eind van de levensduur. Het is de bedoeling dat alle inwoners van onze gemeente hun mening kunnen geven. Meer informatie hierover volgt begin juni. De uitkomsten gebruikt de gemeente om haar beleid voor zonne-energie aan te scherpen.

Zonne-energie nodig in overgang naar schone energie in onze gemeente

Er zullen in de toekomst meer zonneparken verschijnen in ons landschap. Dit is nodig om te zorgen dat we net zoveel schone energie opwekken als we verbruiken. In de Regionale Energiestrategie maken gemeenten van de Cleantech Regio hier een stappenplan voor.

Deel dit artikel