Sociaal-cultureel centrum Het Stadshuus kan verder zonder subsidiering van de gemeente. Dat blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door de gemeente Lochem. De belangrijkste conclusie is dat het Stadshuus tot een volwaardig sociaal-cultureel centrum is uitgegroeid en bestaansrecht heeft. Gebruikers geven aan dat het Stadshuus in een maatschappelijke behoefte voorziet. Voor en door inwoners van Lochem zijn er allerlei activiteiten en evenementen. Het Stadshuus is te vinden in het oude gemeentehuis op de Markt in Lochem.

Het Stadshuus Lochem bestaat nu ruim drie jaar. De gemeente Lochem verhuurde in oktober 2015 het pand voor onbepaalde tijd aan de Vereniging Stadshuus en verstrekte een startsubsidie. De gemeenteraad besloot de functie van het Stadshuus na drie jaar te evalueren om te zien of verdere subsidiëring wenselijk en mogelijk is.

Evaluatie

In de evaluatie is aandacht voor de activiteiten, de financiële situatie, de mening van de gebruikers en het toekomstperspectief. Het Stadshuus heeft volgens de gebruikers bestaansrecht en voldoet aan een behoefte aan een centrale laagdrempelige plek in het centrum van Lochem. Een mooie combinatie van sociale, culturele, ideële en commerciële organisaties maakt gebruik van het pand. Door deze combinatie ontstaat meerwaarde door elkaar aanvullende diensten en samenwerking. Gebruikers houden voorstellingen, workshops, cursussen en kunstexposities en vergaderen in het Stadshuus. Er is een stevige financiële basis gelegd en vanaf 2019 is geen financiële bijdrage meer nodig van de gemeente.

Leden en gebruikers

Het Stadshuus is een vereniging en instellingen en inwoners kunnen lid worden van de vereniging. Begin 2018 had het Stadshuus 155 leden. Van het Stadshuus maken de volgende organisaties gebruik: Muzehof Centrum voor de Kunsten, Stichting Welzijn Lochem: jongerenwerk, Buurtzorg, Stichting Leergeld, Stichting ’t Oude Kinderboek, Repair Café, Kledingbank Goed, Fit-Art, Atelier met Stip, Lochem Koor, BIZZIB (It bedrijf), Open spots, Univé en vijf ZZP-ers.

Deel dit artikel