Vanwege de extreme droogte  is het vanaf donderdag 18 juli 12.00 uur voor iedereen verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in het kwetsbare natuurgebied Stelkampsveld. Dit heeft waterschap Rijn en IJssel vandaag bekend gemaakt.

Zuinig met water

De waterschappen roepen iedereen op om zuinig met al het water om te gaan en de neerslag die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Stelkampveld

Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in en Stelkampsveld. Dit natuurgebied is afhankelijk van de grondwaterstand. Flora en fauna dreigen hier onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Het sproeiverbod voor grondwater geldt voor alle onttrekkingen van zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van de natuurgebieden (zie bijgevoegde kaart (jpg, 674 KB) ).

Sproeien mag in de rest van het gebied

In de rest van het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit.  De exacte voorwaarden vindt u op www.wrij.nl/basis/zoeken/@3597/onttrekking/

Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Deel dit artikel