Sportverenigingen kunnen nog subsidie aanvragen voor activiteiten in 2019. De gemeente Lochem heeft een potje voor ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen’. Clubs krijgen dankzij deze regeling subsidie voor activiteiten met een breed maatschappelijk doel. Dit jaar hebben al 10 verenigingen hier geld voor gekregen van de gemeente.

Tennisclub ‘t Laerveld uit Laren is één van de sportverenigingen die subsidie kreeg voor activiteiten.

Tennis én jeu des boules, oud én jong

T.C. ’t Laerveld, de tennisclub in Laren kreeg bijvoorbeeld onlangs subsidie voor een activiteit voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Mensen konden tijdens deze middag kennis maken met tennis en met jeu de boules. Bestuurslid Wim Hakkert van T.C. ’t Laerveld: “Wij vinden het belangrijk dat mensen op sportief en sociaal gebied actief blijven. Dat is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De subsidie helpt om dit mogelijk te maken.” De tennisclub werkte samen met scholen, zorginstellingen en V.V. Witkampers. De gemeente gaf voor deze activiteit het hoogst mogelijke bedrag, omdat verschillende doelgroepen kennis konden maken met verschillende vormen van sport.

Niet-sporters in beweging laten komen

“De gemeente vindt het belangrijk om niet-sporters in beweging te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld via de sportverenigingen”, licht wethouder Bert Groot Wesseldijk toe. “Ongeacht je leeftijd en talenten.” De gemeente roept sportverenigingen op om subsidie aan te vragen. “Als gemeente willen we sport en bewegen voor verschillende doelgroepen stimuleren. Deze subsidie helpt daarbij. Het aanvragen is eenvoudig, zonder papieren rompslomp. Mocht het toch nodig zijn, dan staat onze verenigingsondersteuner klaar om te helpen.”

De pot is nog niet leeg

Het is de bedoeling dat sportverenigingen de krachten bundelen met andere maatschappelijke organisaties. Zolang het subsidiepotje niet leeg is, kunnen sportverenigingen aanvragen indienen voor activiteiten die plaatsvinden in 2019. Een aanvraag heeft een doorlooptijd van zes weken. De subsidiebedragen variëren van € 1000 tot € 2000 voor één vereniging. Wanneer twee of meer verenigingen samen een activiteit organiseren, komen ze in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag.

Meer informatie

Informatie over het aanvragen van de subsidie en de voorwaarden is te lezen op de pagina Maatschappelijke inzet sportverenigingen. Een sportvereniging moet haar aanvraag voorleggen aan de verenigingsondersteuner Tom Kleissen, via vo@sportraadlochem.nl.

Vragen?

Met vragen kunnen sportverenigingen terecht bij de verenigingsondersteuner, via vo@sportraadlochem.nl of bij Astrid Hoks, beleidsontwikkelaar sport, (0573) 289 222.

Deel dit artikel