In september 2019 gaat de gemeente een aantal snelheidsremmende maatregelen uitvoeren in de wijk Lochem Oost.

Vanuit de buurt is de initiatiefgroep Lochem30 opgericht. Zij hebben zich ingezet voor een verkeersveilige buurt. De gemeente heeft een bedrag beschikbaar gesteld om in de wijk snelheid remmende maatregelen te nemen. In overleg met de initiatiefgroep worden er diverse maatregelen genomen, zoals herkenbare ingangen 30 km zone, extra 30 km markering in de wijk, het aanbrengen van een speelzone en diverse snelheidsremmers in de vorm van chicanes en plantenbakken.

Deel dit artikel