U ziet ze vanaf deze maand weer grazen op gemeentelijke gazons en bermen in Eefde en Gorssel: schapen. Twee kuddes maken ook dit jaar ‘graasrondes’ door en langs deze dorpen. Ze vervangen op veel plekken het maaiwerk met machines en houden kruiden en andere planten kort. De dieren zijn dus hard aan het werk!

foto met kudde schapen in groen grasveld

Meer bloemen en grassen

In Eefde grazen de ooien nu voor het vierde jaar en horen er al echt bij. Twee jaar terug ging ook in Gorssel voor het eerst een kudde aan de slag. De schapen dragen bij aan meer natuur(beleving) in en rondom de dorpen. Zo’n schaapskudde is niet alleen een mooi gezicht, begrazing heeft een paar belangrijke voordelen voor de natuur. De dieren verspreiden via hun vacht en hoeven zaden, vruchten en plantdelen. Zo zorgen ze voor meer grassoorten, bloemen en kruiden. Dat is aantrekkelijk voor mensen, maar ook voor vlinders, bijen en andere kleine insecten. Vogels vinden op hun beurt meer voedsel en beschutting. De schapen komen bovendien op plekken die met maaimachines lastig te bereiken zijn.

Graaskaarten en vragen

  • Ieder jaar wordt gekeken naar de beste plekken voor de schapen. De ‘graaskaarten’ voor dit seizoen vindt u op www.circulus.nl/wijgrazeninlochem Op deze site leest u meer informatie over schapenbegrazing en waar u met vragen terecht kunt. De dames staan ongeveer 24 uur op één plek.
  • De herder zet deze plek af met rasters. Aan de rasters hangen bordjes met een noodnummer. Valt u iets bijzonders op? Denk bijvoorbeeld aan een ontsnapt dier. Dan kunt u de eigenaar meteen bellen.
Deel dit artikel