Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij, zodat iedereen tijdig de noodzakelijke zorg krijgt. Wij hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit en nemen waar nodig maatregelen om u te ondersteunen.

Samen sterk tegen corona

Diverse aanbieders hebben al contact opgenomen met gemeente Lochem. De gemeente en aanbieders hebben de taak om samen de continuïteit van zorg te waarborgen. De gemeente vraagt de aanbieders om prioriteit te geven aan de meest kwetsbare groepen. Mensen die echt zorg nodig hebben, moeten ook zorg krijgen. De inzet van beschikbare medewerkers moet dan ook op die groepen worden ingezet. Daarbij wijzen we graag op de mogelijkheid om begeleiding op afstand te bieden. Maak gebruik van deze mogelijkheid (bellen, videobellen), als daardoor begeleiding kan worden geboden ondanks dat een inwoner of medewerker (verkoudheids)klachten heeft.

We willen inzicht krijgen waar u als aanbieder tegen aanloopt en waar mogelijkheden zijn

Om goed inzicht te krijgen waar u als aanbieder tegen aanloopt en welke impact dat heeft voor de dienstverlening willen wij vragen om dit Excel-format (xlsx, 11 KB)  (xlsx, 11 KB)  in te vullen en naar ons te versturen.

We vragen u daarin antwoord te geven op onderstaande vragen:

  1. Is er sprake van (zie informatie in bijgevoegde afbeelding (pdf, 708 KB)  (pdf, 708 KB) ):
  • Fase 1 Reguliere dienstverlening
  • Fase 2 Afwijkende dienstverlening
  • Fase 3 Beheersing
  • Fase 4 Escalatie

Ook als er sprake is van Fase 1 (= groen, geen bijzonderheden), willen wij dat van u weten.

  1. Wat volgens u de verwachte impact daarvan is
  2. Om hoeveel cli├źnten het gaat
  3. Wie uw eerste en tweede contactpersoon zijn de komende weken

Bent u als aanbieder in staat om op te schalen in volume of uw diensten uit te breiden, dan horen wij dit ook graag van u. Als u deze mogelijkheden heeft, wilt u dan ook expliciet noemen om welke diensten dit gaat? Mochten aanbieders elkaar kunnen ondersteunen, dan zullen wij daar op inzetten.

Graag informatie uiterlijk 24 maart rechtstreeks naar gemeente Lochem sturen

Graag zien wij uw reactie uiterlijk dinsdag 24 maart tegemoet. U kunt dit versturen naar platformsociaaldomein@lochem.nl. Omdat we voor de Wmo nog niet aangesloten zijn bij de Zorgregio MIJ/OV vragen wij aanbieders om  dit rechtstreeks naar ons te sturen. Voor de zorgorganisaties die ook een overeenkomst hebben met de Zorgregio vragen we om hetzelfde document naar de Zorgregio en naar gemeente Lochem te sturen.  

Het versturen van deze informatie kost u niet al te veel tijd. We proberen het in deze bijzondere tijd het u zo makkelijk mogelijk te maken. Mochten er wijzigingen zijn in uw situatie neem dan weer contact met ons op via platformsociaaldomein@lochem.nl. Wij danken u voor uw moeite.

We werken nog aan een richtlijn met betrekking tot financiering

Er wordt gewerkt aan een richtlijn met betrekking tot financiering. In principe volgen we de VNG richtlijn voor de financiering. Als daar meer over bekend is dan laten wij u dat weten. 

Wij hopen dat wij er samen voor kunnen zorgen om niet in fase 4 te komen en wensen u veel wijsheid en sterkte in deze onzekere tijd.

Deel dit artikel