Salland Zorgverzekeringen heeft besloten per 1 januari 2021 te stoppen met de gemeentelijke zorgverzekering voor minima. Doordat de gemeente financieel bijdraagt aan deze ziektekostenverzekering kan de premie laag blijven. Nu Salland Zorgverzekeringen stopt met de zorgverzekering, zoekt de gemeente naar een passende oplossing. Inwoners die gebruikmaken van deze gemeentepolis worden hierover in oktober met een brief geïnformeerd.

In de gemeente Lochem kunnen inwoners met een laag inkomen gebruik maken van deze collectieve ziektekostenverzekering. Deze gemeentepolis biedt een ruime dekking en kent daarnaast het voordeel dat bijvoorbeeld het eigen risico kan worden meeverzekerd. Daardoor is het voor mensen met een laag inkomen toch mogelijk om gebruik te maken van een uitgebreide en voordelige zorgverzekering.

Geen extra jaar mogelijk

Twee jaar heeft de gemeente een overeenkomst gehad met Salland Zorgverzekeringen. Het college van burgemeester en wethouders is teleurgesteld dat Salland Zorgverzekeringen nu al de overeenkomst opzegt. Wethouder Henk van Zeijts: “We hebben geprobeerd om de overeenkomst met Salland voor een jaar te verlengen. Dat jaar wilden we gebruiken om naar een goed alternatief voor deze gemeentepolis te zoeken. Helaas is dat niet gelukt. Toch gaan we het zo regelen dat onze inwoners hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. In oktober ontvangen zij hierover alle informatie thuis.”

Deel dit artikel