Roken in het gemeentehuis en op het terrein mag vanaf 1 juli niet meer. Hiermee volgt de gemeente de landelijke lijn om alle (overheids)gebouwen en hun omgeving rookvrij te maken.

De gemeente wil hiermee een voorbeeld zijn voor andere organisaties. Tegelijkertijd helpt het om roken bij de eigen medewerkers te ontmoedigen. Per 1 juli hangen er borden die bezoekers en medewerkers erop wijzen dat ze in een rookvrije omgeving zijn. Afvalbakken voor sigaretten worden weg gehaald.

100% rookvrij

De overheid wil dat alle gebouwen waar ook kinderen kunnen komen, in 2025 helemaal rookvrij zijn. Onze gemeente heeft zich hierbij aangesloten. In 2040 moet er sprake zijn van een rookvrije generatie. Dat betekent dat kinderen niet meer verleid worden om te beginnen met roken. Zorgverleners gaan actief aan de slag om te helpen bij het stoppen. Rookruimten in de horeca sluiten voor 1 juli 2022. Met bedrijven wordt afgesproken dat rookruimten op het werk uiterlijk een jaar later ook dicht zijn. Ook worden rookvrije terrassen verder gestimuleerd.

Tien euro per pakje

Sportverenigingen, kinderboerderijen, speeltuinen en kinderopvanglocaties werken met gemeenten samen aan de rookvrije generatie. De accijns op sigaretten wordt 1 euro verhoogd in 2020. Voordat de prijs verder omhoog kan tot 10 euro in 2023, zal het kabinet in 2021 een evaluatie uitvoeren. Sigaretten en shag krijgen een neutrale verpakking en komen bij verkooppunten uit het zicht te liggen.

Deel dit artikel