Met bijna € 23 miljoen euro geven Rijk en Cleantech Regio samen een impuls aan onze regio. Zodat we economisch gezonder en sterker worden, in een groene leefomgeving. Dat nieuws werd op 13 juli bekend. Nu er geld is en akkoord op de plannen, gaat de Cleantech Regio de Regio Deal uitvoeren. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve is voorzitter van de Strategische Board van de Cleantech Regio. Hij geeft antwoord op een aantal vragen.

Waarom is deze deal belangrijk?

“Zeker in deze periode, waar de coronacrisis ingrijpt op ons dagelijkse leven en de economie, is het belangrijk om te investeren. Samen met ondernemers, onderwijs en overheden maakten we plannen voor een sterke regio. Het Rijk stelt € 7,5 miljoen euro beschikbaar. De provincies Gelderland en Overijssel € 7.247.500 en 2.500.000,  onderwijs € 1.580.200, bedrijven € 76.925.955 en gemeenten samen € 5.460.000. Daarmee kunnen de projecten die uitgekozen zijn voor de Cleantech Regio Deal van start.”

Waaraan wordt dat geld besteed?

“Het geld besteden we aan projecten op het gebied van werk en groene groei. We helpen inwoners via omscholing en bijscholing aan een betere positie op de arbeidsmarkt. We versterken onze groene leefomgeving via verduurzaming en circulariteit. En we versterken onze bedrijvigheid door groeimogelijkheden te bieden in een aantrekkelijke regio. Op bedrijventerreinen waar duurzame energie beschikbaar is en die beter (digitaal) bereikbaar zijn. En 8 a 10 bedrijven ondersteunen we bij het schoner maken van productieprocessen.”

Agro Innovatie

“Lochem is sterk in Agro Innovatie. Agro Innovatie is een van de plannen uit de Regio Deal, die we uitvoeren. Samen bedenken we slimme oplossingen, die geld besparen. En die landbouw en veeteelt duurzamer maken.”

Je bent ondernemer in de gemeente Lochem, kun je dan meedoen aan de Regio Deal?

“Ondernemers uit onze regio hebben een bijdrage kunnen leveren aan de Regio Deal. Voeren zij ze zelf niet uit, dan hebben ze er zeker baat bij. Ondernemen in een regio waar goed personeel te vinden is, in een regio die groen groeit, is belangrijk. Niet alles is morgen al merkbaar, maar investeren in de toekomst geeft vertrouwen.”

Waarom is de Regio Deal ook goed voor inwoners van de Cleantech Regio?

“Omdat we knelpunten aanpakken, waardoor het voor zoveel mogelijk mensen in onze regio aantrekkelijk blijft om hier te wonen en te werken. We zien een groeiende groep inwoners die geen werk heeft en langzaam afhaakt in de samenleving. Wat we ook merken is dat onze groene omgeving verslechtert door bijvoorbeeld klimaatverandering. In de regio is dat bijvoorbeeld al merkbaar aan de lage grondwaterstanden. Dat raakt ons allemaal. En we zien dat bedrijven onze regio minder makkelijk vinden dan eerst. Of ze vertrekken als ze zich niet kunnen aanpassen of doorgroeien We willen graag dat er voldoende banen blijven in onze regio én dat onze prachtige natuur behouden blijft. Daar maken we ons hard voor en met die 23 miljoen kunnen we ook echt stappen zetten.”

Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Rijk en Regio hebben de afgelopen maanden plannen gemaakt. Om de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren:

  • Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
  • passender woningaanbod
  • een gezonde leefomgeving
  • het versterken van de economische structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen
  • meer perspectief op een baan Zo geven we samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio: een groene, duurzame, inclusieve economische groei.
Deel dit artikel