De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio is door alle deelnemende partijen vastgesteld. In de afgelopen weken hebben alle zeven gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe ‘ja’ tegen de strategie gezegd. Het besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel volgt binnen afzienbare tijd.

In de RES biedt de regio het Rijk aan om in 2030 1,07 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Verder onderzoek en regelgeving maakt de komende jaren duidelijk hoe en waar die energie in onze regio met windmolens en zonneparken kan worden opgewekt. Hiermee draagt de regio bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om in 2030 op land 35 TWh duurzamer energie op te wekken met grootschalige projecten.

Lees het hele bericht en meer over de besluitvorming van de RES1.0 via: https://bit.ly/3GYYSpc

Deel dit artikel