Elk jaar voeren wij een onderhoudsprogramma aan de wegen in Lochem. Zo houden we de wegen in de gemeente Lochem goed en veilig.  In 2022 en 2023 gaan wij aan de slag met de reconstructie Zwiepseweg (buiten de bebouwde kom tussen Lochem en Barchem) en de Wengersteeg. De plannen hiervoor vindt u op onze site. Wilt u deze bekijken en hierop reageren? Dat kan tot en met 19 november.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren brengen we niet alleen nieuw asfalt aan, maar worden er ook verkeersremmende maatregelen toegepast. We verbeteren de kruispunten door deze te voorzien van (schijn)plateaus, we leggen drempels aan en er komen twee verkeersremmende chicanes. Daarnaast voeren we de fietsstroken uit in rood asfalt en komt er een betonnen bermverharding langs de weg.

Plannen op onze site

U vindt de plannen op www.lochem.nl/wegen-zwiepseweg-wengersteeg. Hier kunt u reageren op het ontwerp. Ziet u de plannen liever op papier? Meld u zich dan bij de receptie van het gemeentehuis in Lochem. Hier liggen de plannen ter inzage en krijgt u een reactieformulier.

Deel dit artikel