4 december

In het gemeentenieuws van 8 november heeft u kunnen lezen over essentaksterfte. Een schimmel uit Azië tast veel essen in Nederland aan waardoor ze uiteindelijk afsterven. In onze gemeente is bijna de helft van de 371 essen binnen de bebouwde kom aangetast. De bomen worden gesnoeid en goed in de gaten gehouden. Maar soms is de gezondheid van de bomen zo slecht dat takken afbreken. Zo kan direct gevaar ontstaan voor voorbijgangers of de buurt. Dan moeten we de essen vervangen.

Ook bij een groot deel van de essen aan de Lochemse Rembrandtlaan werd essentaksterfte vastgesteld. De bomen stierven af en vormden een steeds groter gevaar voor de omgeving en het verkeer. De gemeente en Circulus-Berkel hebben daarom besloten de zieke bomen te vervangen. Aanwonenden zijn hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Buurt kiest gevarieerd groenbeeld

Samen met de buurt hebben we vervolgens gekeken naar de planning en naar de nieuwe aanplant. Welke nieuwe bomen zijn geschikt en passend in het groene straatbeeld van de Rembrandtlaan? Met de aanwonenden hebben we gekozen voor een gevarieerder straatbeeld door het planten van twee boomsoorten: statige zuilplatanen en prunusbomen die garant staan voor mooie bloesem in het voorjaar en herfstkleuren in het najaar (de prunus umineko).

Vervangen

Deze 17 bomen vervangen de 16 essen die tussen 27 en 30 november zijn gerooid. Na het herstellen van het straatwerk krijgen de jonge bomen hun plek aan de Rembrandtlaan. Dit plantwerk vindt naar verwachting plaats tussen 10 en 14 december.

 

Deel dit artikel