In augustus worden de werkzaamheden hervat voor natuurherstel en herinrichting van het beschermde natuurgebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. Stelkampsveld maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Het Stelkampsveld ligt tussen Barchem en Borculo.

Helaas gaat het niet goed met de natuur in het Stelkampsveld. Doel van het natuurherstel is om het leefgebied van zeldzame planten en dieren in het gebied te versterken. Dat gebeurt door het vergroten van de oppervlakte natuur en het natter en minder voedselrijk te maken.

Werkzaamheden

Van augustus tot half september 2020 vindt het vervolg van de kapwerkzaamheden plaats. Wanneer het werk precies begint, hangt onder andere af van de weersomstandigheden. Staatbosbeheer voert in opdracht van provincie Gelderland de kapwerkzaamheden uit. Later dit jaar worden de voedselrijke bovengrond van een aantal percelen afgegraven en de vennen en het oorspronkelijk reliëf hersteld. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt het grondwaterpeil verhoogd. Het resultaat is weerbaarder natuur.

Toelichting in ‘t veld

Medewerkers van provincie Gelderland en Staatsbosbeheer zijn op woensdag 12 en 26 augustus van 15 tot 17 uur in het gebied aanwezig voor een toelichting op het werk en de resultaten op termijn. In verband met de coronaregels is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt, graag uiterlijk een week voor de datum van uw voorkeur. Aanmelden kan via stelkampsveld@gelderland.nl. Vermeld daarbij uw naam, het aantal personen en de datum van voorkeur. U krijgt dan een bevestigingsmail met de locatie waar u wordt verwacht.

Meer informatie

Provincie Gelderland, (026) 359 99 99, stelkampsveld@gelderland.nl, www.gelderland.nl/stelkampsveld.

 

Deel dit artikel