Een groot aantal professionals werkzaam in onze gemeente zijn vorige week in het gemeentehuis geweest om te praten over preventiethema’s. Onder het motto ‘Dichtbij voorkomen is beter dan genezen!’ kregen zij in twee bijeenkomsten de gelegenheid te vertellen wat zij belangrijk vinden op het gebied van preventie.

foto van deelnemers in de raadszaal
De raadszaal was goed gevuld met professionals.

Zo werd er gediscussieerd over thema’s als ‘mentaal welbevinden’, ‘verslaving’, ‘optimale school- en werkloopbanen’ en ‘leven met voldoende geld’. Ook ‘gewicht en leefstijl’, ‘hechting en thuissituatie’ en ‘sociaal gedrag, veiligheid en overlast’ kwamen aan bod. Aan welke thema’s moet de gemeente de komende jaren extra aandacht besteden?

Vervolg

De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden, net als de resultaten van een inwonerspanel, meegegeven aan de gemeenteraad. De raadsleden buigen zich de komende periode over de speerpunten voor nieuw beleid.

Deel dit artikel