12 boerenbedrijven uit Laren willen waterstof maken van biogas uit rundveemest. De projectgroep H2UB uit Laren wil het waterstof geschikt maken voor het verwarmen van huizen, om voertuigen op te laten rijden en voor de industrie. Het is een technisch hoogstandje, dat in Nederland nog niet eerder is vertoond.

Technisch hoogstandje

Eerst de techniek: Biogas, oftewel biomethaan, afkomstig uit rundveemest, wordt omgezet in waterstof. Dat gebeurt met de vernieuwende plasmalysetechniek, die betrekkelijk weinig energie kost. De techniek om biogas op te werken tot waterstof komt van een Duitse producent van plasmalyse-installaties. In het plasmalyseproces ontstaat ook vast koolstof, dat bruikbaar is in de industrie.

Meer afzetmogelijkheden voor energie van zonnedaken

Enkele boeren in het gebied hebben al een zogenaamde SDE-beschikking om hun grote schuurdaken vol met zonnepanelen te leggen. Het daadwerkelijke plaatsen van de zonnepanelen verloopt echter stroef. Dat komt doordat de boeren de opgewekte stroom op dit moment niet kwijt kunnen op het elektriciteitsnetwerk. Als de boeren die energie kwijt kunnen aan de waterstoffabriek, is het ineens wel zinvol om zonnepanelen op hun daken te leggen. Ook onderzoekt de projectgroep of het waterstof in het bestaande aardgasnetwerk kan worden bijgemengd.

Minder uitstoot van broeikasgassen, stikstof en koolstof

Het snel opvangen van mest voor biogas zorgt voor veel minder uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen vanuit boerenbedrijven. De bedrijven beperken de uitstoot nog verder, als zij biogas omzetten in waterstof en de koolstof afvangen. Waterstof helpt bovendien om het elektriciteitsnet flexibeler te maken.

Het onderzoeksproject kost naar schatting € 30.000. De gemeente Lochem draagt € 20.000 bij vanuit het innovatiebudget. De overige € 10.000 komt uit het LTO Noord Innovatiefonds. Diverse agrariërs, LochemEnergie en Wakker Loarne dragen bij in uren. De uitvoering van het project is in handen van een samenwerkingsverband van verschillende partijen. CCS Energie-advies treedt op als penvoerder.

Deel dit artikel