De Cleantech RES regio heeft het afgelopen jaar bekeken, hoeveel schone energie we als regio kunnen opwekken. En hoe en op welk soort plekken we energie kunnen opwekken met zonneparken en windmolens. Dit gebeurde samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De komende tijd kunt u meepraten.

Deze uitgangspunten zijn samen gebracht in een eerste versie van de Regionale Energiestrategie: De Concept RES. Deze Concept RES moet nog bestuurlijk worden vastgesteld. Dat gebeurt in de regionale stuurgroep. De Concept RES is te lezen op www.cleantechregio.nl/res.

De volgende stap is reacties ophalen op de Concept RES. U kunt reageren op de Concept RES en later ook op de Lochemse beleidskaders voor zonne-energie en windenergie.

Uw reactie op Concept RES

Als inwoner, bedrijf of maatschappelijke partner kunt u tot begin 2021 reageren op de Concept RES. En zo bijdragen aan de definitieve versie van de Regionale Energiestrategie.

  • Dit kan nu al via het online reactieformulier op  www.cleantechregio.nl/res/. Later volgt een uitgebreidere vragenlijst op www.cleantechregio.nl/res/.
  • Later dit jaar en begin 2021 zijn er bijeenkomsten. Via dit gemeentenieuws, lochem.nl en onze sociale media  informeren we u over de data en hoe u zich kunt aanmelden.

Gemeenteraad over de Concept RES

  1. Op 8 september hebben 13 mensen ingesproken tijdens een beeldvormende tafel. Hier (pdf, 99 KB)  leest u vragen en opmerkingen van de insprekers. De reflecties op de inbreng van de insprekers van de betrokken wethouders kunt u hier ook lezen.
  2. Op maandag 21 september 2020 adviseert de raad het college over de Concept RES. U kunt deze politieke avond live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond

Op maandag 21 september 2020 adviseert de raad het college over de Concept RES.

Op weg naar RES 1.0

We verzamelen en verwerken de reacties op de Concept RES. Het gaat om:

  • reacties van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners,
  • de reactie van het Nationaal Programma RES en
  • de doorrekeningen van de netbeheerder.

In juni 2021 biedt onze RES-regio de definitieve versie in 2021 aan, aan het Rijk. Meer Informatie vindt u viawww.cleantechregio.nl/res/ en www.lochem.nl/RES

Wat is de RES?

De RES 1.0 is de bijdrage van onze regio om in Nederland over tien jaar 49% minder CO2 uit te stoten, dan in 1990. Er staat in waar en hoeveel wind- en zonne-energie op land op te wekken is. Welke infrastructuur we daarvoor nodig hebben. En met welke bovenregionale warmtebronnen we wijken en gebouwen in meerdere gemeentes kunnen verwarmen.

Schone energie in Lochem

Zonneparken en windmolens krijgen uiteindelijk ergens een plek in ons landschap. Gemeenten stellen hierover randvoorwaarden vast in beleidskaders. De volgende onderwerpen behandelen we komend najaar met bewoners en betrokkenen:

  • Aanpassing beleidskader zonne-energie op basis van de uitgevoerde evaluatie
  • Beleidskader windenergie

In het gemeentenieuws, op lochem.nl en via onze sociale media laten we weten hoe u kunt reageren. Wilt u alvast meer lezen over windenergie, zonne-energie en de RES? Ga dan naar www.lochem.nl/wind; www.lochem.nl/zon en www.lochem.nl/RES

Heeft u een vraag of opmerking?

Laat het ons weten. Neem contact op met de afdeling Ruimte via (0573) 28 92 22 of info@lochem.nl.

Deel dit artikel