Lock to Twente (L2T) richt in opdracht van gemeente Lochem de Kapperallee opnieuw in. De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed en aan fase 3 wordt momenteel gewerkt en deze fase zal volgens planning opgeleverd worden.

Aangepaste planning fase 4

Op 3 juni 2019 gaat fase 4 van start. Dit is het gedeelte van huisnummer 26 tot en met de bestaande sluis. De totale tijdsduur van fase 4 is langer dan van te voren gepland. Het gedeelte van huisnummer 26 tot aan de spoorlijn is volgens planning op 21 juni 2019 gereed. Het gedeelte van de spoorlijn tot aan de bestaande sluis is uiterlijk 12 juli 2019 gereed.

Reden voor aanpassing planning

De eigenaren van de (4) bruggen heeft aan L2T gevraagd om extra werkzaamheden uit te voeren. Het betreft het vervangen van de voegen en het herstellen van de betonconstructie. Deze werkzaamheden waren bij de start van de werkzaamheden nog niet bekend. De uitloop van fase 4 heeft geen gevolgen voor de start van fase 5 (tussen de nieuwe sluis en de Schoolstraat). Deze fase start volgens planning op maandag 24 juni 2019.

Belanghebbenden persoonlijke geïnformeerd

De belanghebbenden zijn persoonlijk, over de extra uit te voeren werkzaamheden tussen het spoor en de bestaande sluis, op de hoogte gebracht.

Deel dit artikel