Welke invulling op de locatie van de oude St. Josephschool versterkt en verbindt de wijk Zuiderenk? Met deze vraag ging de gemeente samen met de buurt en maatschappelijke organisaties aan de slag. Uitgangspunt is een bedrijfsplan dat een zakelijke of maatschappelijke investering combineert met de wensen van de buurt. Zo worden nieuwe voorzieningen haalbaar en betaalbaar. Wij nodigen plannenmakers uit om met ons mee te denken over kansen en mogelijkheden voor een nieuwe invulling.

Begin 2018 is de St. Josephschool in Lochem verhuisd naar gebouw Zuiderenk. Het oude gebouw is in mei 2019 gesloopt. Daarmee ontstaat een mooie kans om extra voorzieningen voor de buurt te realiseren. De ervaringen en wensen vanuit gemeente, buurt en maatschappelijke organisaties brengen wij bij elkaar.

Buurtbijeenkomst

Op 21 mei was de buurtbijeenkomst. Bewoners dachten mee over mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Zij gaven aan dat een gebouw voor een zorgpraktijk eventueel in combinatie met dagopvang goed aansluit bij de behoefte van de buurt. In zo’n gebouw kan dan ook een ruimte voor ontmoeting en activiteit van buurtbewoners een plek krijgen. Daarnaast wil de buurt een groenpark met ontmoetingsbanken. Ook biedt de vrijgekomen plek mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te maken. En wat zijn de mogelijkheden om sporten en bewegen voor jong en oud op deze plek toe te voegen.

In gesprek

Met de opbrengst van de buurt in de achterzak wil de gemeente graag in gesprek met plannenmakers om ideeën voor een toekomstige invulling te bespreken. Wij nodigen bedrijven, instellingen, organisaties of andere partijen graag uit om eerst afzonderlijk met ons in gesprek te gaan over:

  • Welke ideeën zijn er voor een nieuwe invulling op de beoogde locatie?
  • Wat heeft u nodig  voor de realisatie van uw ideeën?
  • Welke verbinding zoekt u met de buurt en omgeving?
  • Bent u bereid tot verwerving van grond voor de realisatie van uw idee?
  • Bent u bereid om maatschappelijke functies aan uw idee toe te voegen en tegen welke voorwaarden?

Zuiderenk

Bewoners van de Zuiderenk weten als geen ander welke behoefte er in de buurt is en welk effect een nieuwe invulling op hun woonomgeving heeft. De buurt kent een diverse samenstelling. De buurtvereniging is belangrijk bij ontmoeting en activiteiten van bewoners. Er zijn een bassischool, speelplekken en enkele winkels in de buurt aanwezig. Inwoners ervaren steeds meer verkeersdrukte en dat maakt de buurt minder veilig. Extra voorzieningen kunnen de leefbaarheid van de buurt vergroten.

Buurtvereniging Enklo, Stichting Welzijn Lochem, woningcorporatie Viverion en ’t Baken zijn betrokken bij dit project. Er is een klankbordgroep van bewoners om actief te blijven meedenken bij de plannen voor een nieuwe invulling.

Proces

Na de gesprekken koppelt de gemeente de ideeën van plannenmakers terug aan buurt en belanghebbenden voordat verdere stappen worden gezet. Daarna brengen we de wensen van de buurt en de ideeën van plannenmakers bij elkaar in een aanbiedingsboek. Dit gebeurt aan de hand van verschillende scenario’s met de daarbij horende maatschappelijke, ruimtelijke en financiële gevolgen. De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2020 een besluit over het aanbiedingsboek. Met dit boek onder de arm nodigt de gemeente daarna bedrijven uit voor het maken van een plan voor de nieuwe invulling van de locatie.

Belangstelling kenbaar maken

Heeft u als plannenmaker interesse om mee te denken over een toekomstige invulling op de beoogde locatie, dan kunt u zich voor 20 juli 2019 melden bij Appie Baas, project Zuiderenk. Zijn emailadres is a.baas@lochem.nl.

Deel dit artikel