De afgelopen twee jaar zijn voor de inwoners van Lochem best pittig geweest. Corona zorgde ervoor dat inwoners minder activiteiten konden ondernemen en minder contact hadden. Daarom hebben we in de gemeente geprobeerd daar wat tegen te doen. Dit doen we met twee pilots.

In de gemeente Lochem werken we al een tijdje met de pilot ontmoetingsinitiatieven en de pilot zorgcoördinator. Kernen die meedoen, krijgen de kans om gericht activiteiten en/of lokale hulp te organiseren. Dit voor inwoners die daar behoefte aan hebben. Bij de start van de ontmoetingsinitiatieven waren er vier kernen die zich hebben gemeld voor de pilot. In de kernen Almen, Barchem, Gorssel en Harfsen lopen de pilots. En elke kern geeft daar zijn eigen invulling aan.  

De kracht van deze pilots is dat de initiatieven liggen bij vrijwilligers uit de kernen zelf.

Zij bepalen samen welke activiteiten er nodig zijn. En aansluiten bij hetgeen in een kern al beschikbaar en aanwezig is. De pilots komen voort uit de plannen van de gemeente. Die het belangrijk vindt dat kernen meer zelf kunnen bepalen hoe ze hun toekomst vormgeven.

Wat willen we bereiken?

De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Waar mogelijk met een beetje hulp. Met deze pilots willen we inwoners daar mee helpen. En zorgen dat ze een zinvolle besteding van de dag hebben in de eigen kern. Daarnaast dragen de pilots mede bij aan de leefbaarheid in de kernen. En gaan ze eenzaamheid tegen.  Door het harde werk van de vrijwilligers in de pilots bereikten we de afgelopen jaren tientallen mensen.

Eefde en Epse

Omdat het zo goed gaat met de pilot in deze kernen schenken we ook extra aandacht aan vragen uit de andere kernen. Zo is Eefde geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een zorgcoördinator en Epse voor ontmoetingsactiviteiten. In beide kernen is een groep van vrijwilligers actief die samen de ontwikkeling van de plannen vormgeven.

Oproep kern Lochem

Ook in kern Lochem zijn verschillende ontmoetingsplekken met ieder een eigen agenda aan activiteiten.

De procesbegeleider van Stichting Welzijn Lochem is met bijvoorbeeld het Stadshuus en BIC in gesprek. De wens is om met meer vrijwilligers en ontmoetingsplekken in Lochem kennis te maken. Samen kijken wat er aan aanbod is. Afstemmen van activiteiten en als het mogelijk is uitwisseling tussen de verschillende initiatieven.

Bent u als vrijwilliger betrokken bij een ontmoetingsplek in de kern Lochem? En wilt u hieraan een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Jeroen Meerwijk van de gemeente Lochem of Astrid Lievestro, procesbegeleider ontmoetingsinitiatieven Stichting Welzijn Lochem. Na een eerste kennismaking kijken we tijdens een bijeenkomst naar wensen en mogelijkheden voor de toekomst.

 

Deel dit artikel