Witte Kruis ambulancezorg, GGNet en Politie Oost-Nederland, zijn samen met Zorgbelang Inclusief, GGD en 16 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland per 1 april 2019 gestart met ‘passend vervoer voor mensen met verward gedrag’. Waarbij ook sprake is van een psychiatrische aandoening.

Witte Kruis schakelt hiervoor de GGZ Vervoersdienst (GGZV) in. Uitgangspunt is dat mensen met verward gedrag niet meer onnodig in een politieauto of politiecel terechtkomen. Zij zijn beter op hun plaats binnen de gezondheidszorg. De samenwerking van de betrokken ketenpartners in de regio is daarbij cruciaal.

Project

Het project richt zich op het organiseren van vervoer van mensen met verward gedrag én een psychiatrische aandoening naar een locatie van GGNet voor psychiatrische beoordeling als een beoordeling thuis niet mogelijk is. GGNet is de ggz-zorgorganisatie in Noord- en Oost Gelderland en verzorgt onder meer de crisisdienst. Dit project voorziet in passend vervoer omdat een ambulance in veel gevallen niet het meest geschikte voertuig is. Als iemand een strafbaar feit pleegt, wordt diegene door de politie vervoerd naar een politiecel.

Aanvraag en ritopdracht

De aanvraag en ritopdracht loopt in deze pilot altijd via de meldkamer ambulancezorg. De inzet van GGZV komt tot stand in samenspraak tussen de crisisdienst en de verpleegkundig centralist. De centralist besluit op basis van alle informatie welk vervoer voor de patiënt het beste kan worden ingezet. Indien een medische oorzaak voor het verwarde gedrag niet kan worden uitgesloten, wordt eerst een ambulance gestuurd.

 

Deel dit artikel