Oud worden in je eigen vertrouwde omgeving. Dat is het ideaal van veel mensen. Voor ouderen die zorg nodig hebben, is in kleinere kernen niet altijd geschikte opvang. Daarom start de gemeente Lochem in Barchem, Harfsen en Gorssel met de proef ontmoetingsinitiatieven. Doel van de proef is dat mensen zo lang mogelijk, prettig in eigen dorp kunnen blijven.

Ouderen in Barchem, Harfsen en Gorssel die in aanmerking komen voor dagbesteding, kunnen tijdens de proef naar een ontmoetingsinitiatief in het eigen dorp. Zij hoeven dus niet met een busje naar een grotere kern of naar Zutphen. Zij kunnen dichtbij huis terecht voor activiteiten en  gezelschap. Wethouder Henk van Zeijts: “Zorg in de eigen, vertrouwde omgeving is fijner dan naar een andere plek moeten reizen. We hopen dat we hiermee kunnen bijdragen aan de wens van veel ouderen: Zo lang mogelijk in eigen dorp blijven, tussen mensen die je kent.”

Vertrouwd en dichtbij

Mensen worden steeds ouder en de landelijke overheid zet in op meer zorg vanuit de directe omgeving. Wijken en kernen krijgen te maken met mensen die meer en complexere zorg nodig hebben. Elkaar ontmoeten is één van de antwoorden op de groeiende behoefte aan zorg waar de samenleving mee te maken heeft.

De ontmoetingen draaien hoofdzakelijk op de inzet van buren en andere inwoners. De proef in de drie kernen moet uitwijzen hoe dit in de praktijk het beste werkt. Het idee is dat ontmoetingsinitiatieven aansluiten bij wat er al wordt georganiseerd in de buurt. In Barchem koken vrijwilligers bijvoorbeeld maaltijden met de Kokkepot. Harfsen heeft bij Ontmoetingsplek De Veldhoek activiteiten als bloemschikken, koersbal of samen koffiedrinken. Een speciale begeleider vanuit Stichting Welzijn Lochem ondersteunt de ontmoetingsinitiatieven in de drie kernen.

Kernen leren van elkaar

De afgelopen maanden heeft de gemeente gesprekken gehad in alle kernen. Ook met ’t Baken en Stichting Welzijn Lochem is de gemeente om de tafel gegaan. Zo is een beeld gevormd van de behoefte in de verschillende dorpen. Ook is bekeken waar het meest te leren is van een proef met de ontmoetingsinitiatieven. Barchem, Harfsen en Gorssel zijn enthousiast over deelname aan de proef. Ze verwachten dat deze een goede bijdrage kan leveren aan de zorg voor ouderen in de kernen.

De proeven beginnen in september 2019 en duren tot en met augustus 2021. De andere kernen volgen de ontmoetingsinitiatieven vanuit een klankbordgroep. Doel hiervan is om te leren van elkaar. En om na afloop de resultaten van de proef eventueel ook in andere dorpen op te pakken.

De gemeenteraad heeft in 2018 40.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontmoetingsinitiatieven.

Deel dit artikel