Mensen die in een zorginstelling wonen, kunnen nu makkelijker de ‘opstap’ maken naar zelfstandig wonen. Daarvoor komen in de gemeente Lochem elk jaar zes ‘opstapwoningen’ beschikbaar. Zorginstellingen, woningcorporaties en de gemeente Lochem hebben hun handtekening gezet onder deze afspraak.

Goede begeleiding bij het leren van ‘woonvaardigheden’ zorgt ervoor dat zelfstandig wonen kans van slagen heeft. De samenwerking voorkomt dat mensen onnodig in een instelling verblijven, omdat er geen woning beschikbaar is.

‘Opstapcontract’ voor twee jaar

De zes woningen zijn voor mensen uit de gemeente Lochem die vanuit een instelling zelfstandig gaan wonen. Ze krijgen een ‘opstapcontract’ voor twee jaar. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld het accepteren van de afgesproken begeleiding. Zo volgen de zorginstellingen hoe het gaat. De toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding door de zorginstelling. IJsseldal Wonen en Viverion stellen de woningen beschikbaar.

Betrokken zorginstellingen

Betrokken zorginstellingen zijn GGNet, Tactus Verslavingszorg, Stichting Lojal, Trajectum, Stichting Pluryn, Humanitas DMH, Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, Moviera, Zozijn, Het Dagelijks Bestaan, het Leger des Heils, Klipperzorg en IrisZorg.

Deel dit artikel