20 december

Bent u eigenaar van grond in de buurt van een watergang van de gemeente? Dan vragen wij u om hulp. Omdat de waterstand nog steeds laag is, roept Waterschap Rijn en IJssel op om komende winter zo veel mogelijk regenwater vast te houden. Dat kan door het afsluiten van drainages en (voor een deel) dichtzetten van duikers. Zo wordt het water niet afgevoerd via beken en rivieren. Wilt u onze duikers afsluiten?

Vanwege de grote hoeveelheid duikers, is het voor ons niet doenlijk om ze zelf af te sluiten. Dus fijn als u dat wilt doen. U mag daarvoor eigen materiaal gebruiken, bijvoorbeeld houten balken of schotten, zandzakken of professionele afsluiters. Heeft u die niet, dan stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan bijvoorbeeld boeren, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren. Het waterschap helpt ook bij het plaatsen als dat nodig is.

Opheffen afsluiting

Als u als grondeigenaar vindt dat uw grond te nat wordt, kunt u de afsluiting natuurlijk ook zelf weer opheffen.

Meer informatie

Voor meer informatie en het aanvragen van duikerafsluiters kijkt u op www.wrij.nl/duikerafsluiters

Deel dit artikel